DIFFEX logo  
hematomorfologie en urinesedimentanalyse  
 
 


DIFFEX is een computerprogramma dat gebruikt kan worden als;

Instructiemiddel bij het beoordelen van bloedcellen.
Hulpmiddel bij het beoordelen van bloedcelmorfologie.
Leermiddel voor het bijhouden en vergroten van expertise.
Naslagwerk voor de bloedcelmorfologie.
Toetsmiddel.

Referentiemiddel.

Voor het beoordelen van urinesedimenten is het programma DIFFEX-dus geschikt.

Voor meer informatie zie Producten

 


Producten


DIFFEX

DIFFEX-DUS