Header image  
hematomorfologie en urinesedimentanalyse  
  [ HOME ]
 
 
 
  DIFFEX  
 

DIFFEX is een programma om de kennis over bloedcellen te actualiseren of bij te houden.

DIFFEX is geheel menugestuurd en is met de muis gemakkelijk te bedienen.

Verschillende menu-opties worden gebruikt om zowel de rode bloedcellen, witte bloedcellen en ziektebeelden te beoordelen.

Met behulp van de determinatie-optie kan een cel aan de hand van de kenmerken op naam worden gebracht.

 

Bovendien is er een test-optie waarbij de opgedane kennis getoetst kan worden.

Een uitgebreide help-optie waarbij de verschillende cellen en ziektebeelden worden uitgelegd is hierbij aanwezig.

Ook is er een contextgevoelige helpfunctie beschikbaar.

 

    

Atlas of Blood Cell Differentiation  is de Engelstalige versie van DIFFEX.

Atlas der Blutzelldifferenzierung is de Duitstalige versie van DIFFEX.

L 'expert diff - numérique is de Franstalige versie van DIFFEX.

 

  DIFFEX-DUS  
 

DIFFEX-dus is een programma om de kennis over urinesedimenten te actualiseren of bij te houden.

DIFFEX-dus is geheel menugestuurd en is met de muis gemakkelijk te bedienen. 

Verschillende menu-opties worden gebruikt om alle vaste componenten te beoordelen: cellen, kristallen, cilinders, micro-organismen en overige objecten kan men bekijken.

Van alle onderwerpen zijn verschillende microscooptechnieken te zien, van alles is een helderveld- en fasecontrast-opname te zien, van de kristallen is bovendien ook een polarisatiebeeld beschikbaar. 

 

Van alle onderwerpen is tevens een filmpje beschikbaar dat inzichtelijk maakt hoe het scherpstellen werkt.

Ook is er een testoptie aanwezig waarbij de opgedane kennis getoetst kan worden. Bovendien is er een uitgebreide help-optie waarbij de verschillende cellen en ziektebeelden worden uitgelegd.

Ook is er een contextgevoelige helpfunctie beschikbaar.

Atlas of Urine Sediments is de Engelstalige versie van DIFFEX-DUS.